EN | RU
כל האתר עד 40% הנחה / חברי מועדון סבוקלם צוברים נקודות בכל רכישה

כל האתר עד 40% הנחה / חברי מועדון סבוקלם צוברים נקודות בכל רכישה

החזרות והחלפות

ביטול עסקה והחזרת מוצר

על פי הדין, הלקוח רשאי לבטל העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. ביטול העסקה יתאפשר עד 14 ימים ממועד קבלת המוצר או מסמך הגילוי , לפי המאוחר ביניהם, באמצעות הודעה בכתב שתשלח למשרדי החברה.

המוצר יוחזר באריזתו המקורית וללא שימוש.

החברה תחזיר ללקוח את מלוא הסכום ששילם עבור המוצר, תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר בחזרה, ובלבד והמוצר באריזתו המקורית, ולא שומש. החזר התשלום ללקוח יתבצע אך ורק לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשתה הרכישה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע רכישה באתר, מלקוח שניצל לרעה את מדיניות ההחזרה של החברה.

החברה רשאית לבטל עסקה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • הלקוח פעל בניגוד להוראות תקנון זה;
 • אם בהזמנה מסר הלקוח פרטים שגויים במתכוון;
 • אם הלקוח השתמש בשירותי האתר לביצוע מעשה לא חוקי על פי דיני מדינת ישראל , או כדי לאפשר, לסייע או להקל על ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הלקוח חייב כספים לחברה, ולא פרע חובו, למרות שחלף המועד לתשלומו.
 • אם כרטיס האשראי של הלקוח נחסם או הוגבל בדרך כלשהיא;
 • אין אפשרות לשלוח לכתובת שנמסרה;
 • פריטים לא זמינים;
 • נפלה טעות קולמוס חריגה , בין אם במחיר המוצר, ובין אם בתיאור המוצר;
 • ארעה תקלה בתקשורת או תקלה טכנית שמנעה מהגולשים להשתמש באתר באופן תקין;
 • במקרה של כוח עליון או פעולת מלחמה או איבה או טרור או כל דבר אחר שמונע המשך ביצוע מכירה תקין;
 • בוצעה הזמנה כפולה;

אי התאמה

במקרה של אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו ללקוח בעת הרכישה, זכאי הלקוח לקבל מוצר חליפי מתאים, ללא עלות. הלקוח מוותר על זכות זו, אם לא הודיע על אי ההתאמה תוך חודש מהתאריך שבו גילה הלקוח על אי ההתאמה. החברה תישא באחריות כאשר אי ההתאמה הפכה לגלויה, תוך שנתיים מקבלת המוצר. החברה לא תישא באחריות לאי ההתאמה הגלויה, לאחר שנתיים ממועד קבלת המוצר.

במקרה של ביטול עסקה בגין אי התאמה, יחולו הוראות בדבר ביטול עסקה והחזרת המוצר המפורטות לעיל.