EN | RU
כל האתר עד 40% הנחה / חברי מועדון סבוקלם צוברים נקודות בכל רכישה

כל האתר עד 40% הנחה / חברי מועדון סבוקלם צוברים נקודות בכל רכישה

תקנון ומדיניות

תקנון לשימוש באתר  –  סבוקלם

1.  רכישת המוצרים באתר זה, מוצעת ללקוחות בהתאם לתנאי התקנון התקפים במועד הרכישה. הזמנת ורכישת מוצר באתר זה, תחשב כהסכמה לתנאי המכירה על פי תקנון זה.

רשאים לרכוש מוצרים באתר זה גברים ונשים אשר ברשותם תעודת זהות וכרטיס אשראי תקף בישראל , בעלי כתובת בישראל ודואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור יהיה תקף החל ממועד פרסומו באתר.

האתר ותקנון זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחות בלבד נוקט האתר בלשון זכר או נקבה.

קניין רוחני

2. החברה הינה בעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר ותכניו, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האתר, תוכנה, ישום, טקסט, תמונות וכל תוכן אחר. חל איסור לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ובמידע הכלול בו, לרבות העתקה , שכפול, הפצה פרסום וכיו”ב.

המוצרים

3. מוצרי החברה המפורסמים באתר, מוצעים למכירה כמו שהם – “as is”.

תיאור המוצרים באתר ו/או צילומים של המוצרים, נועדו להמחשה בלבד, אך אינם מהווים המלצה לשימוש.

4. החברה רשאית לתקן או לשנות תיאור המוצרים בכל מקרה של טעות או אי התאמה.

5. המוצרים מוצעים באתר לרכישה לשימוש פרטי , ולא מסחרי. החברה רשאית שלא לאשר רכישה כלשהיא, במקרה של חשש ממשי לרכישה לצורך מסחר במוצרים.

מכירה רגילה

6. המכירות מתבצעות בכמויות מוגבלות של המוצרים הנמכרים, במחיר קבוע מראש, והמכירה הינה בכפוף למלאי הקיים. מחיר המכירה כולל דמי משלוח (אם יש). המחירים נקובים בשקלים חדשים, וכוללים מע”מ, ככל שחל על פי הדין על המוצר הנדון.

7. במקרה שחלה טעות חריגה במחיר מוצר כלשהוא, החברה רשאית להציע עסקה במחיר הנכון או לא לאשר המכירה.

8. במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי, על אף האמור באתר, יינתן ללקוח צפי להגעת המוצר למלאי, והלקוח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את ההזמנה או להמתין להגעת המוצר למלאי, אולם בכל מקרה לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בשל כך. על אף האמור לעיל, במקרה שיחסר מוצר במלאי , תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה, ולהשיב ללקוח את הכספים ששילם, אולם הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בשל כך.

9. החברה רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה , להציע מוצרים הנמכרים באתר במחירים מוזלים או לתת הטבות שונות, לרבות קופונים. מימוש הקופונים, יתבצע בהתאם להוראות המימוש שיפורסמו באתר. רכישת מוצר במחיר מוזל הינה סופית ולא ניתנת לביטול או החלפה, למעט מקום בו קיים פגם במוצר. ביטול עסקה מחמת פגם תחייב את הלקוח להשיב כל הטבה שקיבל במסגרת הרכישה.

מבצעים באתר

10. מעת לעת יופיעו באתר הנחות ומבצעים בלעדיים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

11. הנחות ומבצעים שיופיעו באתר תקפים להזמנות שנעשו באתר האינטרנט של סבוקלם בלבד ולא בנקודות מכירה אחרות אלא אם צוין אחרת.

12. החברה רשאית להפסיק כל מבצע לפני הזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן התראה מוקדמת.

13. באתר ניתן להשתמש בקופוני הנחה שונים שיחולקו ע”י החברה במגוון פעילויות / מועדים – בכל הזמנה ניתן לעשות שימוש בקופון הנחה אחד בלבד – ללא כפל קופונים.

14. נקודות שנצברו מרכישות קודמות ניתן לממש בנוסף לקופון הנחה שהוזן במערכת. (עם כפל מבצעים – קופון + נקודות צבירה).

הזמנה

15. לשם רכישת המוצר באתר , על הלקוח למלא את פרטיו בדף ההזמנה, לרבות שם, מס. טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני, ויתר הפרטים המופיעים בהזמנה.

לאחר ביצוע ההזמנה, הלקוח יקבל אישור ההזמנה ישירות לדואר האלקטרוני שמסר. אישור זה, כולל את מספר אישור ההזמנה, בו יש להשתמש במקרה של פנייה לשירות לקוחות או בירור באשר לעסקה.

פרטי ההתקשרות עם החברה, מצויים בסוף התקנון.

16. אם הלקוח מסר פרטים כוזבים, רשאית החברה לבטל את העסקה, ולחייב את הלקוח בדמי המשלוח, במידה והמוצר נשלח לכתובת כוזבת (שאינה נכונה).

הזנת פרטים כוזבים, מהווה עבירה פלילית לפי הוראות חוק העונשין.

תשלום

17. תשלום עבור הזמנת מוצר באתר, יתבצע באמצעות כרטיס חיוב תקף בישראל, הנושא את שמו של הלקוח בלבד.

כרטיסי החיוב המכובדים באתר זה הינם: ויזה; מאסטר כארד; אמריקן אקספרס; לאומי קארד; ישראכרט; דיינרס;

עסקה למכירת מוצר באתר, אינה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת האשראי הרלבנטית. מועד העסקה הינו מועד קבלת האישור של חברת האשראי.

בכל מקרה שהעסקה לא הושלמה, תוך 7 ימים ממועד ההזמנה, בשל סירוב חברת האשראי, החברה רשאית להתייחס לעסקה כמבוטלת.

אספקה

18. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות חברת השליחויות “כל הארץ”. דמי המשלוח הינם קבועים ועומדים על 25 ₪ , ללא קשר למיקום היישוב אליו מתבצע המשלוח, ובלבד והיישוב נכלל ברשימת היישובים של חברת השליחויות. מועדי האספקה ורשימת היישובים מצויה באתר חברת השליחויות – http://bit.ly/2ek2xCX

19. אספקת המוצרים על ידי חברת המשלוחים, הינה בתחומי ישראל בלבד, וכפופה לנגישות סבירה(תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיו”ב).

20. איחור במועד האספקה, מכל סיבה שהיא, לא יקנה ללקוח כל זכות מלקבל פיצויים או כספים כלשהם, למעט זכותו לבטל העסקה, בהתאם לאמור בתקנון זה.

21. הלקוח רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה, וזאת בתנאי שציין זאת בהזמנה. במקרה של איסוף עצמי, לא יתווספו דמי משלוח, עם זאת לא תינתן הנחה נוספת בגין איסוף עצמי של החבילה.

ביטול עסקה והחזרת מוצר

22. על פי הדין, הלקוח רשאי לבטל העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. ביטול העסקה יתאפשר עד 14 ימים ממועד קבלת המוצר או מסמך הגילוי , לפי המאוחר ביניהם, באמצעות הודעה בכתב שתשלח למשרדי החברה.

המוצר יוחזר באריזתו המקורית וללא שימוש.

החברה תחזיר ללקוח את מלוא הסכום ששילם עבור המוצר, תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר בחזרה, ובלבד והמוצר באריזתו המקורית, ולא שומש. החזר התשלום ללקוח יתבצע אך ורק לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשתה הרכישה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע רכישה באתר, מלקוח שניצל לרעה את מדיניות ההחזרה של החברה.

23. החברה רשאית לבטל עסקה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • הלקוח פעל בניגוד להוראות תקנון זה;
  • אם בהזמנה מסר הלקוח פרטים שגויים במתכוון;
  • אם הלקוח השתמש בשירותי האתר לביצוע מעשה לא חוקי על פי דיני מדינת ישראל , או כדי לאפשר, לסייע או להקל על ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הלקוח חייב כספים לחברה, ולא פרע חובו, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  • אם כרטיס האשראי של הלקוח נחסם או הוגבל בדרך כלשהיא;
  • אין אפשרות לשלוח לכתובת שנמסרה;
  • פריטים לא זמינים;
  • נפלה טעות קולמוס חריגה , בין אם במחיר המוצר, ובין אם בתיאור המוצר;
  • ארעה תקלה בתקשורת או תקלה טכנית שמנעה מהגולשים להשתמש באתר באופן תקין;
  • במקרה של כוח עליון או פעולת מלחמה או איבה או טרור או כל דבר אחר שמונע המשך ביצוע מכירה תקין;
 • בוצעה הזמנה כפולה;

אי התאמה

24. במקרה של אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו ללקוח בעת הרכישה, זכאי הלקוח לקבל מוצר חליפי מתאים, ללא עלות. הלקוח מוותר על זכות זו, אם לא הודיע על אי ההתאמה תוך חודש מהתאריך שבו גילה הלקוח על אי ההתאמה. החברה תישא באחריות כאשר אי ההתאמה הפכה לגלויה, תוך שנתיים מקבלת המוצר. החברה לא תישא באחריות לאי ההתאמה הגלויה, לאחר שנתיים ממועד קבלת המוצר.

במקרה של ביטול עסקה בגין אי התאמה, יחולו הוראות בדבר ביטול עסקה והחזרת המוצר המפורטות לעיל.

חברות במועדון הלקוחות

25. החברות במועדון מותנית בהן היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, תאריך לידה, מס’ טלפון נייד, מס’ טלפון נוסף, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מלאה והסכמה לקבלת דיוור בדואר אלקטרוני וב-sms על ידי סבוקלם.

26. הפרטים שנמסרים בטופס ההצטרפות למועדון ישמרו במאגר המידע של חברת טטרה פארם (1997) בע”מ. האחריות על מילוי הפרטים או עדכונם באמצעות טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. סבבוקלם תהיה רשאית לדחות, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר במועדון, מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.

החברות במועדון אינה מוגבלת בזמן (אך כפופה לזכות סבוקלם לבטל את המועדון או החברות כמתואר בהמשך). הזכות למימוש הטבות המועדון, ככל שאלו בתוקף, מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

27. סבוקלם רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, אם עשה שימוש שלא כדין בחברות במועדון או פעל בניגוד לתקנון זה ו/או החוק, לרבות שימוש למטרה עסקית או שימוש שיש בו לפגוע בשמה הטוב ובמוניטין של סבוקלם או חברת טטרה פארם (1997) בע”מ.

חישוב ההטבות במועדון יערך בעבור כל חבר בנפרד. לא ניתן לאחד קניות או נקודות (כהגדרתן להלן) שבוצעו או נצברו על ידי חברי מועדון שונים. רק חבר מועדון בעצמו, רשאי לעשות שימוש בחברות במועדון ובהטבות המוקנות מכוחו.

סבוקלם מעניקה לחברי מועדון הלקוחות הטבות, מבצעים והנחות שונות בעת רכישה באמצעות האתר. סבוקלם שומרת לעצמה את האפשרות לשנות, לבטל, להחליף או להפסיק כל הטבה, מבצע או הנחה כאמור מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת. נכון לעתה, ההטבות הינם:

28. הטבה לרכישה שנייה:

שובר מתנה חד פעמי בסך 20 ₪ יינתן לאחר ביצוע הרכישה הראשונה באתר, ההטבה תעודכן לחבר המועדון עד 5 ימים ממועד הרכישה הראשון ותהייה תקפה למימוש במהלך שלושת החודשים העוקבים. לא יינתן עודף בגין מימוש חלקי של הטבת ההצטרפות.

29. מתנת יום הולדת:

הנחה חד פעמית בסך 30 ₪ מסכום התשלום בפועל בגין רכישה של חבר המועדון באתר בחודש בו חל יום הולדתו. סבוקלם רשאית לבקש מהחבר פרטים ו/או מסמכים נוספים הנדרשים לוודא את תאריך לידתו לשם קבלת ההטבה. במקרה שבו תאריך יום הולדת לא יתאם לתאריך הלידה המופיע במסמכים שנמסרו על ידי החבר, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את מתנת יום ההולדת. יודגש, כי באחריות חבר המועדון לציין את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. במקרה של אי התאמה, רשאי חבר המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת. עדכן החבר את תאריך יום ההולדת, יהיה רשאי לממש את מתנת יום ההולדת החל ממועד יום הולדתו העוקב (לא ניתן לממש את ההטבה רטרואקטיבית או בשנה בה עודכנו הפרטים). ההטבה תעודכן לחבר המועדון עד עשרים וארבע שעות ממועד ההצטרפות או הכנסת הנתונים המעודכנים כאמור בימי עסקים כסדרם. לא יינתן עודף בגין מימוש חלקי של שובר מתנת יום הולדת.

מובהר כי סבוקלם רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הטבה, הנחה או מבצע שמוענקת לחברי המועדון וכן את הטבת ההצטרפות ו/או שובר מתנת יום הולדת, ללא הודעה מוקדמת, ולחבר המועדון לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סבוקלם ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

עוד מובהר כי העסקאות באמצעות הטבה לרכישה שנייה ומתנת יום ההולדת כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.

30 צבירת “נקודות” ומימושן:

כל רכישה באתר מזכה בצבירת נקודות בשווי של 10% מסכום הרכישה בפועל, בערך של 1 ₪ כל נקודה, ניתן להשתמש בנקודות באתר בלבד. הנקודות אינן ניתנות להעברה או לאיחוד או להמרה למזומן. מובהר כי, לא ניתן לממש את הנקודות בעסקה בה נצברו.

ניתן לעקוב אחר הנקודות שנצברו והיסטורית השימוש בנקודות באמצעות התחברות לאתר באזור האישי.

ניתן להשתמש בנקודות גם עבור מוצרים שמחירם גבוה יותר מהנקודות הצבורות לחבר ולהשלים את התשלום באמצעי התשלום של החבר. ניתן לממש את הנקודות עם קופונים ומבצעים נוספים. סבוקלם רשאית לקבוע כי לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות. לא ניתן יהיה לעשות שימוש בנקודות עבור דמי משלוח.

סבוקלם רשאית לשנות מעת לעת את גובה צבירת הנקודות ברכישה מזכה ו/או את אופן הצבירה ו/או לבטל את צבירת הנקודות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. ככל שייעשה שינוי כאמור לעיל ו/או במידה ותבחר סבוקלם לסגור את האתר, לא יהיה זכאי החבר לזיכוי בגין הנקודות שצבר, אולם סבוקלם מתחייבת במקרה כאמור להתריע בפני החבר שלושים (30) ימים לפחות לפני מועד סגירת האתר כאמור.

להסרת ספק, ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, ככל עסקה אחרת. במידה שחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש ברכישה מזכה, יקוזזו הנקודות שצבר החבר בעבור אותם פריטים מסך הנקודות של החבר. עם מימושו של הזיכוי בידי החבר, יושבו לו הנקודות בהתאם.

מימוש נקודות מועדון משפיע על גובה סל הקנייה ובהתאם לכך תחושב הטבת האתר ותשלום דמי משלוח.

פרטיות ואבטחת מידע

31. אבטחת המידע באתר זה עומדת בתקנים גבוהים של אבטחת מידע ברשת. האתר עובד בתקן pci-dss בו לצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה, כך שפרטי כרטיס האשראי של הלקוחות אינו נשמר כלל בשרתי האתר. בצורה זו נמנעת האפשרות של צד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי של הלקוחות.

32. החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות. החברה לא תספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבון הלקוח, לצד שלישי , למעט מקרים הכרחיים להשלמת העסקה, ההזמנה, או המשלוח.

33. לשם אבטחת פעולות הלקוחות ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט של הגולשים. פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה והונאה.

34. בזמן הביקור באתר , שומר שרת האתר קבצי עוגיות (cookies), המשפרים את חווית הגלישה של הלקוח. השימוש בקבצים אלו הינו אוטומטי וללא פיקוח אדם.

35. מידע המתקבל במסגרת רכישת מוצר, ישמש רק לצורך ביצוע פעולה זו ולצרכיה. המידע לא המועבר לגורם שלישי, למעט לכאלו שנדרש לעשות כן, לשם השלמת הרכישה (חברת אשראי, חברת השליחויות).

36. החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו שיגרם ללקוח או מי מטעמו, ככל שיעשה שימוש במידע של הלקוח על ידי צד שלישי ללא הרשאה, במקרים שאינם בשליטת החברה, או הנובעים מכוח עליון או ממעשה מכוון של צד שלישי.

37. החברה תמסור את המידע של הלקוח על פי צו שיפוטי המורה על כך.

החוק החל וסמכות השיפוט

38. על תקנון זה, יחול החוק הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לתקנון זה , נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.

פרטי קשר

39. כתובת החברה: רחוב החרושת 30 אור יהודה

שעות פעילות: 09:00 – 16:00

טל: 03-6911688

פקס: 03-6911686

דואר אלקטרוני: [email protected]