EN | RU
כל האתר עד 40% הנחה / חברי מועדון סבוקלם צוברים נקודות בכל רכישה

כל האתר עד 40% הנחה / חברי מועדון סבוקלם צוברים נקודות בכל רכישה

בדיקה היפואלרגנית – Hypoallergenic testבכדי לבדוק אם מוצר הוא היפואלרגני, כלומר אינו גורם לתגובה אלרגית באנשים בעלי עור רגיל, מבצעים בדיקה היפואלרגנית. זוהי בדיקה קלינית המבוצעת על פי פרוטוקול קבוע מראש ורק במכונים המאושרים ע”י משרד הבריאות. תמרוק שלא עבר בדיקה זו אינו יכול לרשום על גבי האריזה כי הוא היפואלרגני.

מהלך הבדיקה:

הבדיקה מבוצעת על 50 נבדקים בשני שלבים.
בשלב הראשון מצמידים את החומר הנבדק באמצעות טלאי על הגב או על זרוע כל נבדק למשך 24 שעות. שלב זה מבוצע 9 פעמים בהפסקות של 48 שעות.

בשלב השני, לאחר הפסקה של 14 יום, מניחים את הטלאי שוב למשך 24 שעות. מטרת ההפסקה הינה לאפשר למערכת החיסונית לפתח אלרגיה לחומר הנבדק. הערכת התגובה תיעשה כעבור שעה, 24 שעות ו – 48 שעות מהסרת החומר.
במידה וכל התוצאות שהתקבלו היו שליליות, כלומר לא הייתה כל תגובה אלרגית, ניתן לקבוע כי החומר היפואלרגני ואינו מעורר תגובות אלרגיות בבעלי עור רגיל.
במקרה של אבחון מקרה אחד של גירוי, יש לבצע את המבחן על 50 מתנדבים נוספים. המבחן יהיה קביל אם לא נצפתה תגובת גירוי ביותר מ–1% מהנבדקים.