תקנון האתר

אנחנו מאמינים שקשר בריא מבוסס על שקיפות מלאה

אנחנו מאמינים שקשר בריא מבוסס על שקיפות מלאה 

 
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של SeboCalm  (להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר") אתר האינטרנט נמצא בבעלות חברת  ש. שסטוביץ בע"מ, מרחוב אלון התבור 10, קיסריה ("החברה"), הנמנית על קבוצת שסטוביץ (הכוללת בין היתר גם את החברות ביוטי אנד קו בע"מ, מנה י.א בע"מ, טטרה פארם (1997) בע"מ, החברה, חברות בנות קשורות ומסונפות וכן את המותגים של חברות אלו ועוד) ("קבוצת שסטוביץ" או "הקבוצה"). 
 
תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר. הגישה לאתר זה ורכישת מוצרים בו, הנה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: 
 1.  כללי
  1. תנאי השימוש שלהלן מסדירים את היחסים בין החברה ו/או הקבוצה לבין כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או הרוכש מוצרים באתר  ("המשתמש" או "הלקוח"). 
  2. נא עיין בתנאי השימוש בתשומת לב בטרם ביצוע כל פעולה באתר. עצם השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות, ואנו נראה בכל משתמש כמי שקרא תקנון זה. על כן, אם אינך מסכים לתנאי אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר.
  3. התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר, ועל כן מומלץ לעיין בתקנון מעת לעת. 
  4. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, את פעילות האתר, תכנו והשירותים הנכללים בו, כולם או מקצתם, באופן זמני או לצמיתות, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך. 
  5. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון ו/או לכל מטרה אחרת. 
  6. חלק מהפעולות באתר עשויות להיות כפופות לתנאי שימוש נספים. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלו ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהם.
    
 2.  השימוש באתר
  1. אתר האינטרנט הוא אתר סחר מקוון המאפשר רכישת מוצרי צריכה שונים. יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו למטרות חוקיות בלבד ולמטרות לשמן נועד האתר בלבד.
  2. בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ו/או הוראות תקנון זה, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות באופן כמפורט בסעיף 3.2 להלן.
  3. השימוש באתר, והמוצרים המוצגים בו, מיועדים לצריכה פרטית ואישית בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. כמו-כן, אין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או רכישה המיועדת למכירה חוזרת. החברה שומרת על הזכות לקבוע כמות מרבית של יחידות מוצר אותן ניתן לרכוש ברכישה אחת, כמו-גם לבטל או להפחית כמות של כל מוצר שיסופק ללקוח, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, עלולה להביא להפרה של תנאי השימוש.
  4. החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (גברים ונשים מעל גיל 18), אשר ברשותם תעודת זהות וכרטיס אשראי תקף בישראל, ובעלי כתובת בישראל וכתובת דוא"ל ברשת האינטרנט. אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18.  לכך. 
  5. השימוש באתר זה ובתכניו הוא על בסיס "כמו שהוא" ("AS IS "). החברה פועלת על מנת להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה מעודכן, נכון ומדויק, אולם יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות. 
  6. החברה שומרת על זכותה להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות ו/או להסיר את תכני האתר ו/או השירותים שניתנים באתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת ומעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת על זכותה להגבלת תכנים מסומים ו/או את הגישה לשירותי האתר ו/או את השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, ו/או לסיים את פעילות אתר. 
  7. יתכן שחלק מהמידע והתכנים המופיעים באתר מקורם בצדדים שלישיים. לחברה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין החברה ערבה למידת דיוקו. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים. 
  8. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות המוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה, תיאור או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, הם לא בהכרח מדויקים וממצים, והם אינם מהווים המלצה לשימוש. נתוני המוצרים המחייבים הם אלה המופיעים על אריזות המוצרים בלבד, ולפני הצריכה יש להסתמך על האמור בהן בלבד. אם זיהית פער משמעותי בין נראות ותיאור המוצר בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, נודה אם תעדכננו בכך כדי שנפעל לתקנו, לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה. אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שהם מופיעים באתר (לרבות לעניין אלרגנים ו/או גלוטן), ובמקום זאת יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר עצמו לפני השימוש בו. 
  9. אין לעשות כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות ו/או שהינן בניגוד לתקנון זה ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או להעניק יתרון תחרותי לאחר ו/או כדי לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או בכל דרך אחרת שעלולה לגרום נזק לחברה ו/או לקבוצה, לאתר ו/או ללקוחות אחרים של החברה ו/או הקבוצה. בנוסף, אין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אפליה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על חוק. אין לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של לקוחות או מידע אחר לגבי לקוחות, ואין להשתמש במידע כאמור או להעבירו לאדם או גוף כלשהם. 
    
 3.  שעות הפעילות באתר
  1. ניתן לבצע הזמנה באתר במשך כל שעות היממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. 
  2. במקרה בו תתקל בקושי טכני, תפעולי או אחר בקשר עם האתר או הזמנה שביצעת או שברצונך לבצע, או במקרה בו הנך נדרש לסיוע כלשהו בקשר עם האמור, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות, הן באמצעות העמוד צור קשר, הן בדואר אלקטרוני לכתובת info@sebocalm.co.il, והן באופן טלפוני בשעות הפעילות (ימים א' - ה', בין השעות 16:00 - 9:00) למספר הטלפון 03-6911688. מובהר כי ייתכנו שינויים במועדים המצוינים לעיל, הכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה. 
 4.  המוצרים ומחיריהם 
  1. באתר נמכרים מוצרי צריכה, והכל כמפורט ברשימת המוצרים המופיעה באתר. תמהיל המוצרים המוצג באתר ואשר מוצע למכירה נתון לשיקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת למגוון מוצרים ספציפי ולכך שכל המוצרים המוצגים באתר אכן קיימים בפועל במלאי בכל עת. החברה רשאית לעדכן את מגוון המוצרים המוצג באתר, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו וכד', הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להודיע על כך. 
  2. המחירים המופיעים באתר נקובים בש"ח, כוללים מע"מ אך אינם כוללים דמי משלוח אשר יחויבו בנפרד כאמור בסעיף 6 להלן. החברה רשאית לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, את מחירי המוצרים באתר וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר הקובע הוא המחיר שהופיע באתר בעת השלמת ההזמנה. למרות האמור, ככל שהחברה תבצע שינויי תמחור רוחביים בין מועד השלמת ההזמנה למועד האספקה בפועל, החברה תהיה רשאית לחייב אותך במחירים העדכניים כפי שיהיו במועד האספקה. 
  3. החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות ו/או הטבות ו/או להעניק מתנות והכל בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבצעים אלו יהיו בתוקף למשך התקופה שקבעה החברה ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. הנחות ומבצעים שיופיעו באתר תקפים להזמנות שנעשו באתר האינטרנט של החברה בלבד ולא בנקודות מכירה אחרות, אלא אם צוין במפורש אחרת. למרות האמור, החברה רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה, מבצע או מתנה מבצע באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. יובהר כי כל הטבה ו/או מתנה המוענקת על ידי החברה, עשויה להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת למגוון מתנות ספציפי, והיא רשאית לעדכן את מגוון המתנות, להחליף ואף לחדול ולהסיר מתנות שאזלו, יצאו מהמגוון וכד', הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להודיע על כך. 
  4. במסגרת הרכישה המתבצעת דרך האתר, לא יחולו ולא ניתן יהיה ליהנות מכפל הנחות / הטבות על המוצרים הנמכרים, זולת אם הדבר צוין במפורש אחרת. 
  5. החברה פועלת על מנת להבטיח כי המחירים המוצגים באתר נכונים. אולם, יתכנו אי דיוקים ו/או שגיאות. במקרה שמתגלה שגיאה במחירו של מוצר, תציע החברה ללקוח לרכוש את המוצר במחיר הנכון או לחילופין לבטל את ההזמנה. 
  6. מחירי המוצרים באתר האינטרנט, אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים במקום אחר (ובכלל זה משווקים, ספקים וחנויות אחרות של הקבוצה ושל אחרים). בכל מקרה, המחירים באתר הם המחירים הקובעים והמחייבים בהתייחס לכל רכישה המבוצעת באמצעות האתר. 
  7. באתר ניתן לממש קופונים המוענקים לצרכנים לרבות במסגרת שיתופי פעולה של החברה ו/או הקבוצה לרבות עם משפיעני רשת ו/או גופים מסחריים. תנאי המימוש המחייבים של הקופונים הם כפי שמפורט בקופונים. מובהר, כי הקופון הינו אישי ולא ניתן להעברה (אלא אם צוין אחרת בתנאי המימוש של הקופון). למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי עבור קופון שלא מומש טרם פקיעת תוקפו בהתאם לתנאי המימוש. נקודות שנצברו מרכישות קודמות, ניתן לממש בנוסף לקופון הנחה שהוזן במערכת (כפל מבצעים - קופון + נקודות צבירה). 
    
 5.  אופן ביצוע ההזמנה ורכישה באתר 
  1. רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק ללקוח שהביע הסכמתו, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של החברה, ובכפוף לאישורו כלקוח על ידי החברה, לאחר שלב פתיחת החשבון.
  2. לצורך שימוש בשירותים המוצעים דרך האתר, נדרש הלקוח לפתוח חשבון מקוון באתר ("החשבון"). פתיחת החשבון כרוכה במסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת, וכן אישור של יתר התנאים שנדרשים להרשמה, כפי שיהיו מעת לעת. הלקוח מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי בפרטים שמסר מיד עם ביצועם. הודעה על שינוי כאמור תעשה באמצעות עדכון חשבון הלקוח באתר או באמצעות פניה לשירות לקוחות. לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור ימשיכו החיובים לחול על הלקוח אף אם סופקה סחורה למי שאינו הלקוח בכתובת שנמסרה בהליך ההרשמה. 
  3. למרות האמור מובהר כי הלקוח יוכל לבצע הזמנה גם תחת מצב "אורח" (ללא צורך בפתיחת חשבון). כדי להזמין מוצרים בדרך זו, יידרש הלקוח להזין פרטים (שם, כתובת למשלוח וכד'). 
  4.  החברה רשאית שלא לאשר פתיחת חשבון או לסגור חשבון באופן מידי אם הפרטים שהמשתמש מסר בעת פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
  5. במסגרת פתיחת החשבון, יתבקש הלקוח להזין את פרטיו, ובכלל זה כתובת דוא"ל, אשר תשמש אותו במסגרת פעילותו באתר. הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמור בסודיות על הסיסמא (החד פעמית) שתוקצה לו עבור כל כניסה לחשבון. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו בקשר עם אבדן הסיסמא או עם פעולות לא מורשות בחשבון (לרבות ביצוע הזמנה שלא על ידי הלקוח), שלא כתוצאה ממחדל רשלני של החברה. 
  6. רכישת מוצרים באתר תתאפשר באמצעות כרטיסי האשראי הבאים בלבד: מאסטרכארד, ישרכארט, דיינרס ו-ויזה. רכישת מוצרים לא תתאפשר באמצעות כרטיסי אשראי שאינם נמנים על הכרטיסים הנ"ל (לרבות כרטיסים מסוג אמריקן אקספרס, דיירקט ו/או כרטיסי חיוב עם כתובת חיוב מחוץ לישראל ו/או באמצעות תשלום מזומן בעת ביצוע המסירה ו/או באמצעות שיקים). 
  7. על כל משתמש לעשות שימוש בכרטיס אשראי תקף בישראל הנושא את שמו בלבד. היה והלקוח עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, על השימוש בכרטיס האשראי כאמור להיעשות על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי. הלקוח יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של הלקוח בכרטיס האשראי כאמור. 
  8. לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו ואלו יתווספו ל"סל הקניות", בכפוף לזמינותם במלאי. כל עוד לא הושלמה ההזמנה הלקוח יוכל לשנות כמויות, להוסיף או לגרוע מוצרים מסל הקניות. בתום הליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על הלקוח למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום. 
  9. על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון, מלא, מעודכן ומדויק. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
  10. לאחר השלמת ביצוע ההזמנה וקבלת אישור פרטי הרכישה על ידי חברת האשראי, יישלח למשתמש אישור הזמנה ו/או חשבונית עסקה ו/או חשבונית מס ממוחשבת, בהתאם לפרטים שמסר הלקוח בהליך ההרשמה. אישור זה כולל את מספר אישור ההזמנה, בו יש להשתמש במקרה של פנייה לשירות הלקוחות או בירור באשר לעסקה. אם לא מתקבל אישור הזמנה ו/או חשבונית בתוך 24 שעות לאחר ביצועה, מוצע ליצור עמנו קשר באחת מן הדרכים המפורטות בתקנון או באתר. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבל מהחברה בדוא"ל (או בכל אמצעי אחר) אישור הזמנה ו/או חשבונית כאמור. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו זו במסירת הודעה לחברה באחת מהדרכים המפורטות בתקנון זה להלן. 
  11. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ללקוח על דבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור בטלפון או בדוא"ל. מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לעיכוב ו/או אי-מסירה של הזמנה במקרה כאמור, והיא תהיה רשאית להתייחס לעסקה כאמור כמבוטלת. 
  12. מובהר בזאת כי עסקה למכירת מוצר באתר, אינה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת האשראי הרלוונטית. מועד העסקה הנו מועד קבלת האישור של חברת האשראי. 
  13. מובהר בזה כי מרגע השלמת ביצוע הזמנה, לא ניתן באמצעות האתר לשנותה ו/או לבטלה. במקרה שהלקוח מעוניין לשאול שאלות לגבי הזמנה שביצע, או לבקש לשנות ו/או לבטל ההזמנה, ככל שהדבר ניתן בכפוף להוראות תקנון זה, עליו לפנות ללא דיחוי לשירות הלקוחות של החברה באחת מן הדרכים המפורטות להלן - באמצעות העמוד צור קשר, במספר הטלפון 03-6911688 או בווטסאפ 052-7991977 או בצ'טבוט. שינוי הזמנה יכנס לתוקף ויחייב את החברה רק בכפוף לאישורו על ידי החברה באמצעות משלוח אישור הזמנה חדש ללקוח. 
  14. לרשות משתמשים בעלי חשבון יעמוד מגוון כלים רחב (צפייה בהיסטוריית הזמנות, יצירת רשימות מוצרים מועדפים ועוד), וזאת תחת ה"אזור האישי" המצוי בחשבון שלהם, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה. 
    
 6. אספקת והובלת מוצרים
  1. בכפוף לתשלום מלא בגין המוצרים שרכש הלקוח דרך האתר, תספק החברה ללקוח את המוצרים, באמצעות חברת שליחויות. המוצרים ישלחו לכתובת הלקוח (כפי שהוזנה על ידו באתר), ובלבד שנכללת ברשימת היישובים של חברת השליחויות. מובהר בזה כי לא ניתן לתאם מועד ספציפי למשלוח (הזמנות שנקלטו במערכת עד שעה 12:00 יטופלו, ככל הניתן, באותו יום עסקים. הזמנות שנקלטו לאחר השעה 12:00 יטופלו, ככל הניתן, ביום העסקים למחרת. הזמנות שנקלטו בימי שישי ושבת ובערבי חג וימי חג, יטופלו, ככל הניתן, ביום ראשון או יום החול העוקב שלאחר מכן). 
  2. מכירת ואספקת המוצרים כפופה לקיום המוצרים במלאי, וכן לכך שהמוצרים זמינים למשלוח בתוך זמן סביר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים שבהזמנה, בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה בנושא. במקרה בו לא ניתן לספק מוצר שהוזמן (עקב אי-זמינות במלאי או מכל סיבה אחרת), החברה תנסה ליצור קשר עם לקוח שביצע הזמנה, בהתאם לפרטים שמסר בהליך ההרשמה, על מנת לעדכן אותו אודות צפי להגעת המוצר למלאי או לבחון עמו אפשרות לספק לו מוצר תחליפי, ככל שקיים, על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר התחליפי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והלקוח יהיה מעונין במוצר התחליפי שהוצע לו או במוצר תחליפי אחר, הוא יחויב / יזוכה בהפרש המחיר אל מול המוצר שהוזמן, לפי העניין. היה והלקוח לא יהיה מעונין במוצר תחליפי וכן לא יהיה מעונין בלהמתין לחזרת המוצר למלאי, הלקוח רשאי יהיה לבטל את ההזמנה כליל או לבטל את המוצר הספציפי שלא ניתן לספקו ולקבל זיכוי בגינו. למען הסר ספק, מובהר כי ללקוח מזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה של אי-אספקת מוצר שהוזמן ו/או במקרה שסופק מוצר תחליפי במקומו. 
  3. אין באפשרות החברה לשלוח את המוצרים לכתובת שהיא תא דואר או לכתובת מחוץ למדינת ישראל. יתכנו אזורים בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר. יובהר כי השירות שניתן מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי אספקת המוצרים כפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב). 
  4. מובהר כי רכישת המוצרים ואספקתם אפשרית אך ורק כאשר מען האספקה המבוקש מצוי בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את האספקה. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות על הלקוח יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-6911688. 
  5. בנוסף למחירי המוצרים בהזמנה, יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 25 ש"ח בגין אספקת המוצרים למען המבוקש בהזמנה אחת. עם זאת, בגין הזמנה בסך כולל של מעל 170 ש"ח  לא יחויב הלקוח בדמי משלוח. החברה שומרת על זכותה לשנות את סכום ההזמנה שמעליו אין חיוב בדמי משלוח. במכירה בתשלומים רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי ותעריפי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על כך. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הרכישה לתשלום ביום האספקה, כך שככל שסכום הרכישה בפועל לא יעלה על 170 ש"ח, מכל סיבה שהיא לרבות חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד', יתווספו דמי משלוח בנוסף לסכום הרכישה. 
  6. במקרה בו המשלוח לא הגיע ללקוח בשל מעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הזין הלקוח כתובת שגויה ו/או לא היה נוכח בכתובת המשלוח ו/או לא היה זמין במועד המשלוח, יוחזר המשלוח לחברה. במקרה כאמור, על הלקוח לפנות ביוזמתו לחברה לצורך תאום מועד אספקה בשנית, ובמקרה שכזה יהיה עליו לשאת בעלות המשלוח, וזאת גם אם המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח. אי-תאום מועד משלוח חדש לא יפטור את הלקוח מתשלום על ההזמנה שבוצעה על ידו לרבות תשלום דמי משלוח, ככל שהיו. 
  7. בעת מילוי הפרטים הנדרשים ו/או במידה והשליח יצור קשר עם הלקוח, יוכל הלקוח לציין כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים ו/או במקרה של קלקול המוצרים, והלקוח יחויב במלוא סכום הרכישה ודמי המשלוח. למרות האמור, לחברה שיקול דעת בלעדי לקבוע כי במקרים מסוימים לא תתאפשר השארת המוצרים בסמוך לדלת מען האספקה ו/או כי נדרשת נוכחות של הלקוח בבית לשם קבלת המשלוח (למשל – במקרה שההזמנה כוללת מוצרים יקרי ערך ו/או מוצרים אחרים דוגמת מוצרים אלכוהולים ואח', במקרה של רכישה באמצעות כרטיס אשראי של תייר) וכן כי במקרים מסוימים מחויבת השארת המוצרים בסמוך לדלת מען האספקה.
  8. זמני אספקת המוצרים כוללים ימי עסקים בלבד, קרי, ימי ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג. מובהר כי שעון השרת בו מופעל אתר החברה יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה. 
  9.  אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא, לא יפטור את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה. 
  10. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בהתאם למדיניות האריזה של החברה (בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת), ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
    
 7. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים
  1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח שסופק לו עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. אם הלקוח לא יטען בכתב במהלך שלושים ימים מיום קבלת החשבונית מהחברה כל טענה הנוגעת לחיובים המפורטים בחשבונית, הרי הוא יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה ביחס לחיובים המפורטים באותו חשבון והוא יחשב כמאשר את פרוט החיובים בחשבונית ומסכים לסכום החיוב.
  2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע כל כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את השלמת / החלפת / החזרת המוצרים ו/או את החיוב ו/או את הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו. מובהר כי השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר עשויה להיות מחויבת אף היא בדמי משלוח, לפי העניין.
  3. הלקוח רשאי להחזיר מוצרים לחברה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ו/או בהתאם להוראות החוק, ובלבד שאין מדובר במוצרי מזון, מוצרים מתכלים, מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות ותוספי תזונה, הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים, ומוצרים שעל פי דין אין להחזירם, ובכפוף לכך שהמוצרים הוחזרו באריזתם המקורית (שלא נפתחה), מבלי שנעשה בהם כל שימוש ומבלי שהמוצרים נפגמו, וכן יש לצרף את חשבונית הרכישה. החברה היא זו שתכריע על פי שיקול דעתה אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ"ל ובהוראות הדין. לא ניתן להחזיר מוצר או לבטל עסקה מבלי שהוחזרו כל הפריטים שהוזמנו ו/או נמסרו במסגרתה (בכלל זה, אך לא רק, אם מדובר בסט / מארז / מתנה וכד' - על הלקוח להחזיר את כולם). כמו-כן לא ניתן לפצל החזרה/החלפה של מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות בהן חלה הנחה מיוחדת ו/או מחיר מבצע (1+1, קנה קבל וכד'). האמור בסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("תקנות ביטול עסקה"), ככל שהן חלות, ולמדיניות ביטול עסקה והחזרות. 
  4. הזכות לביטול כאמור לעיל עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה שהזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח). במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה / הטבה/ קופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה / הטבה/ קופון.
    
 8. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה ללקוח, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע לקוח ו/או לא לאשר ללקוח הזמנה ו/או אספקה של  הזמנה שאושרה ו/או לחסום את הגישה של הלקוח לאתר ו/או לבטל את חברותו של הלקוח במועדון הלקוחות של החברה ו/או לבטל התקשרות עמו, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של הלקוח; (ב) בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, ובכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין  (לרבות חשש ממשי להתרחשות מה מהאמור); (ג) אם יתברר כי הלקוח מסר פרטים שגויים; (ד) אם קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שאמצעי התשלום שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי ו/או אם מונה ללקוח מפרק, מפרק זמני, כונס, מנהל מיוחד, או שניתן בעניינו צו פירוק ו/או צו כינוס, או שהוטל עיקול מהותי על חלק מנכסיו או כל הליך דומה שהחל בקשר עם הלקוח; (ה) אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו; (ו) אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה הרכישה. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר; (ז) במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו; (ח) במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו; (ט) בכל מקרה אשר מחמת כח עליון אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק ללקוח את המוצרים שנרכשו על ידו ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת; (י) במקרה בו נפלה טעות ו/או תקלה במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה, טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח. בוטלה העסקה כאמור במי מהחלופות הנ"ל, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי. 
  2. מובהר כי בכל מקרה כאמור, לא תהיה לחברה ו/או לקבוצה כל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו, ולא תהיה לחברה כל התחייבות כלפי הלקוח ו/או מי מטעמו. 
    
 9. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט 
  1. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לעמודים, לתכנים ולאתרי אינטרנט שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה או מטעמה והחברה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם ("לינקים"). הצפייה והשימוש בתכנים המופיעים בלינקים הנה בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הנוהגים באותם אתרים, ומובהר שהחברה לא תישא באחריות ללינקים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או הסכמת החברה לתוכנו. 
  2. הלינקים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של הלקוחות ואין החברה ערבה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם. החברה אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהאתר. כן, החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם. 
  3. החברה אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר, ככל שיימצאו, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים ו/או להוסיף קישורים נוספים בכל עת. 
  4. כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות התכנים ו/או הפרסומות המופיעים באתר, תתבצע על אחריות הלקוח בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית לבדוק את התכנים ו/או הפרסומות כאמור, טיבם, דיוקם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים, ובכלל זה לבחון את המידע המלא המופיע על גבי אריזת המוצר.
  5. מובהר כי ניתן להפנות ולקשר רק לעמוד כלשהו באתר "כמו שהוא" ("AS IS "). יש להבטיח שכתובתו המדויקת של העמוד המקושר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות ו/או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. כמו כן, אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים.
    
 10. הצטרפות למועדון לקוחות 
  1. האתר עשוי לאפשר הצטרפות למועדון לקוחות של החברה. בעת ההרשמה למועדון הלקוחות יתבקש הלקוח למסור פרטיים אישיים שונים וכן ליתן את הסכמתו לעשות שימוש בפרטים אלו לצורך משלוח דיוור פרסומי (לרבות פרסום ממוקד) באמצעי מדיה שונים. האחריות על מילוי הפרטים או עדכונם באמצעות טופס הבקשה להצטרפות הינה על הלקוח אשר מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. החברה תהיה רשאית לדחות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר במועדון, מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה. הלקוח מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע את האפשרות להצטרף למועדון הלקוחות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו.
  2. החברות במועדון אינה מוגבלת בזמן (אך כפופה לזכות החברה לבטל את המועדון או החברות כמתואר בהמשך). הזכות למימוש הטבות המועדון, ככל שאלו בתוקף, מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
  3. החברה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, אם עשה שימוש שלא כדין בחברות במועדון או פעל בניגוד לתקנון זה ו/או החוק, לרבות שימוש למטרה עסקית או שימוש שיש בו לפגוע בשמה הטוב ובמוניטין של החברה ו/או הקבוצה. 
  4. חישוב ההטבות במועדון יערך בעבור כל חבר בנפרד. לא ניתן לאחד קניות או נקודות (כהגדרתן להלן) שבוצעו או נצברו על ידי חברי מועדון שונים. רק חבר מועדון בעצמו, רשאי לעשות שימוש בחברות במועדון ובהטבות המוקנות מכוחו. 
  5. החברה מעניקה לחברי מועדון הלקוחות הטבות, מבצעים והנחות שונות בעת רכישה באמצעות האתר. החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות, לבטל, להחליף או להפסיק כל הטבה, מבצע או הנחה כאמור מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת. נכון לעתה, ההטבות הינם: 
  6. הטבה לרכישה שנייה:
   שובר מתנה חד פעמי בסך 20 ₪ יינתן לאחר ביצוע הרכישה הראשונה באתר, ההטבה תעודכן לחבר המועדון עד 5 ימים ממועד הרכישה הראשון ותהייה תקפה למימוש במהלך שלושת החודשים העוקבים. לא יינתן עודף בגין מימוש חלקי של הטבת ההצטרפות. 
  7. מתנת יום הולדת: 
   1. הנחה חד פעמית בסך 30 ₪ מסכום התשלום בפועל בגין רכישה של חבר המועדון באתר בחודש בו חל יום הולדתו. החברה רשאית לבקש מהחבר פרטים ו/או מסמכים נוספים הנדרשים לוודא את תאריך לידתו לשם קבלת ההטבה. במקרה שבו תאריך יום הולדת לא יתאם לתאריך הלידה המופיע במסמכים שנמסרו על ידי החבר, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את מתנת יום ההולדת. יודגש, כי באחריות חבר המועדון לציין את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. במקרה של אי התאמה, רשאי חבר המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת. עדכן החבר את תאריך יום ההולדת, יהיה רשאי לממש את מתנת יום ההולדת החל ממועד יום הולדתו העוקב (לא ניתן לממש את ההטבה רטרואקטיבית או בשנה בה עודכנו הפרטים). ההטבה תעודכן לחבר המועדון עד עשרים וארבע שעות ממועד ההצטרפות או הכנסת הנתונים המעודכנים כאמור בימי עסקים כסדרם. לא יינתן עודף בגין מימוש חלקי של שובר מתנת יום הולדת.
   2. מובהר כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הטבה, הנחה או מבצע שמוענקת לחברי המועדון וכן את הטבת ההצטרפות ו/או שובר מתנת יום הולדת, ללא הודעה מוקדמת, ולחבר המועדון לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור. 
    10.7.3.   עוד מובהר כי העסקאות באמצעות הטבה לרכישה שנייה ומתנת יום ההולדת כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. 
  8. צבירת "נקודות מועדון" ומימושן: 
   1. כל רכישה באתר מזכה בצבירת נקודות בשווי של 10% מסכום הרכישה בפועל, בערך של 1 ₪ כל נקודה, ניתן להשתמש בנקודות באתר בלבד. הנקודות אינן ניתנות להעברה או לאיחוד או להמרה למזומן. מובהר כי, לא ניתן לממש את הנקודות בעסקה בה נצברו.
   2. נקודות המועדון שנצברו יתעדכנו באזור האישי ותוך 24 שעות ניתן יהיה לממשן. 
   3. תוקף הנקודות 18 חודשים ממועד הצבירה. 
   4. ניתן לעקוב אחר הנקודות שנצברו והיסטורית השימוש בנקודות באמצעות התחברות לאתר באזור האישי. 
   5. ניתן להשתמש בנקודות גם עבור מוצרים שמחירם גבוה יותר מהנקודות הצבורות לחבר ולהשלים את התשלום באמצעי התשלום של החבר. ניתן לממש את הנקודות עם קופונים ומבצעים נוספים. החברה רשאית לקבוע כי לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות. לא ניתן יהיה לעשות שימוש בנקודות עבור דמי משלוח. 
   6. החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה צבירת הנקודות ברכישה מזכה ו/או את אופן הצבירה ו/או לבטל את צבירת הנקודות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. ככל שייעשה שינוי כאמור לעיל ו/או במידה ותבחר החברה לסגור את האתר, לא יהיה זכאי החבר לזיכוי בגין הנקודות שצבר, אולם החברה מתחייבת במקרה כאמור להתריע בפני החבר שלושים (30) ימים לפחות לפני מועד סגירת האתר כאמור. 
   7. להסרת ספק, ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, ככל עסקה אחרת. במידה שחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש ברכישה מזכה, יקוזזו הנקודות שצבר החבר בעבור אותם פריטים מסך הנקודות של החבר. עם מימושו של הזיכוי בידי החבר, יושבו לו הנקודות בהתאם. 
   8. מימוש נקודות מועדון משפיע על גובה סל הקנייה ובהתאם לכך תחושב הטבת האתר ותשלום דמי משלוח.
   9. "חבר מביא חבר" - חבר מועדון רשאי להזמין לקוח לבצע רכישה ראשונית באתר באמצעות משלוח קוד הטבה. במידה והלקוח הפוטנציאלי יבצע רכישה באתר באמצעות קוד ההטבה ולאחר הצטרפותו למועדון, הדבר יזכה את חבר המועדון שהזמין אותו בהטבת נקודות לחשבונו. הנקודות יופיעו בחשבון המזמין בתוך כ-72 שעות.
 11. פרטיות 
  1. בעת השימוש באתר נאסף מידע הקשור ללקוחות המשתמשים באתר. חלק מהמידע מזהה אותם באופן אישי, כלומר בשם, בכתובת, במספר הטלפון, גיל, מין, דוא"ל, וכל מידע אישי אחר שנמסר לנו. זהו המידע שהלקוח מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או לשירותים שיוצעו במסגרת האתר. חלק מהמידע אינו מזהה את הלקוחות אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיהם - המידע האנונימי. המידע האנונימי הוא מידע סטטיסטי ומצטבר שנשמר לאור השימוש באתר. לדוגמה, מידע אודות פרסומות שקראו הלקוחות באתר, העמודים בהם צפו, ההצעות והשירותים שעניינו אותם, כתובת האינטרנט ממנה פנו לאתר (IP Address), מידע על אורח חיים או העדפות כגון התחביבים ותחומי העניין, כפי שעולה מהעמודים בהם צפו ועוד. 
  2. המידע שיימסר במסגרת ההרשמה ו/או שיצטבר ו/או יאסף אודות הלקוחות עקב השימוש באתר ובשירותי החברה ו/או מי מטעמה, ישמר במאגרי מידע הרשומים של החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מחברות הקבוצה, ויעשה בו שימוש על ידי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן), בהתאם למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות, ובין היתר, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר או לצרכי סטטיסטיקה, למתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, משלוח הודעות בנוגע לסקרים, הטבות ועדכונים, דיוור ישיר, משלוח מידע שיווקי ופרסומי, מבצעים וקידומי מכירות לרבות לגבי מוצרי ושירותי החברה ו/או הקבוצה, מי מטעם מי מהן ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה ו/או לקבוצה שיתוף פעולה, ו/או מוצרים או שירותים אחרים (בין מידע שהחברה ו/או הקבוצה יפרסמו בעצמן ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים), כמו-גם לצורך מתן הוראות ו/או עזרה הקשורים לאתר ו/או לשירותי ומוצרי החברה ו/או הקבוצה; והכל באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS ), ווטסאפ (WhatsApp), הודעות Push, Facebook  ורשתות חברתיות אחרות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות), טלפון ו/או בדרכי התקשרות אחרות ו/או מדיה. דע לך כי אינך נדרש על פי חוק למסור לנו מידע, וכי העברתו לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא. 
  3. החברה עשויה לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי הלקוחות ו/או שיאסף אודותיהם, גם על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות הלקוחות באתר וציפיותיהם, על מנת לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, וכן על מנת להתאים את הפניות ללקוחות (מודעות, דיוורים וכד') למאפייני ותחומי ההתעניינות שלהם. המידע שישמש את החברה ו/או הקבוצה לצורך כך לא יזהה את הלקוח אישית בשם או כתובת והוא יהיה ברובו מידע סטטיסטי. 
  4. החברה ו/או הקבוצה לא יעבירו לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על הלקוחות באתר (ככל שמידע זה מזהה אותם אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: (א) במקרה של הפרה של תנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין, להוראות תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, או ניסיון לבצע מי מאלה; (ב) במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעמם מי מהן; (ג) על פי חובה שבדין ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה ו/או לקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) למסור את פרטי הלקוח או מידע אודותיו לצד שלישי; (ד) בכל מקרה שהחברה ו/או הקבוצה יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף ו/או לרכוש של הלקוח, של החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן, ו/או של כל צד שלישי אחר, ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי; (ה) אם החברה ו/או הקבוצה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי הלקוחות את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ו) במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה ו/או שנכללות בקבוצה אליה שייכת החברה, לרבות לספקי המוצרים ו/או ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצע הלקוח באתר; (ז) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר לרבות השלמת הרכישה באתר (בכלל זה לחברת האשראי ו/או לחברת השילוח) וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה ו/או הקבוצה, בקשר עם האתר; (ח) בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת של הלקוח למסירת המידע. 
  5. מובהר כי עם הזנת פרטיך באתר האינטרנט, הנך נותן את הסכמתך לחברה ו/או לקבוצה לשלוח אליך דברי פרסומת באמצעים המנויים בחוק, לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), ווטסאפ (WhatsApp), הודעות Push, Facebook ורשתות חברתיות אחרות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות), בטלפון ו/או בדרכי התקשרות ו/או מדיה אחרות, בין במהלך תקופת השימוש שלך באתר ובין לאחריה ולאחר סיום ההסכם שלך עם החברה. מובהר כי בהתאם לדין, הנך יכול לחזור בך מהסכמתך לקבלת פניות ו/או דיוורים כאמור, באמצעות שליחת בקשה להסרה, אל כתובת הדואר האלקטרוני המיועדת לכך info@sebocalm.co.il (או לכל כתובת דואר אלקטרוני אחרת שתיועד לכך, כפי שתפורסם מעת לעת), וכן באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה מרשימת התפוצה המופיע בדיוורים, או בדרכים אחרות ו/או נוספות כפי שעשויות להופיע בהודעות שישלחו אליך. 
  6. החברה (וגורמי צד שלישי שעשויים לספק שירות מטעמה), משתמשים  ו/או עשויים להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) ובכלים אחרים (דוגמת כלי אנליזה מקוונים) ופיקסלים למדידה  (לרבות - pixel tags, tags, web beacons), לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של כל לקוח, לצורך התאמת פרסומות מותאמות (לרבות באתרים אחרים), ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies  כך שאם לקוח מעונין להימנע מקבלתן כאמור הוא יוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. לקוח שאינו יודע כיצד לעשות כן, יוכל לבדוק זאת בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. עם זאת, על כל לקוח להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שהלקוח לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיכולות שבאתר. כמו כן, באפשרותך למחוק את קבצי ה-Cookies  בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. 
  7. על אף המאמצים בהם נוקטות החברה ו/או הקבוצה ובעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע שברשותה, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה ו/או הקבוצה אינן יכולות להתחייב שהאתר ו/או השימוש בו יתנהלו ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או השימוש בו ו/או המידע שנאסף במסגרתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית, וידוע ללקוח שהחברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אבדן, מכל סוג, שנגרמו עקב השימוש באתר ו/או בשירותים הנלווים לו ו/או בתוכן האצור במאגרי המידע, על ידי הלקוח באתר או מי מטעמו, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
    
 12. זכויות יוצרים וקניין רוחני 
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתר האינטרנט, שם האתר והמוצרים המופיעים, בו מכל מין וסוג שהוא, לרבות סימני מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, אופן הצגת האתר ועיצובו, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, ה-Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן). 
  2. זכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה ו/או לקבוצה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור הם קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או של הצדדים השלישיים ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה ו/או הקבוצה. 
  3. האתר והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימושך האישי בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע ו/או תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור לכך מראש ובכתב מבעלי הזכויות כאמור. 
  4. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים בלא קבלת הסכמתה של החברה ו/או הקבוצה מראש, במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה ו/או הקבוצה, מכל סוג שהוא. 
  5. אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות Crawlers, Robots וכד', לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (iframe)  גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מטעמה בכתב ומראש.
    
 13. אחריות החברה ו/או הקבוצה 
  1. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן אינן אחראיות לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי אחר כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר.
  2. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן אינן אחראיות לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי אחר בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת ההזמנה ו/או טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי ו/או טעות בהקלדת מספר היחידות המוזמנות, טעות בהקלדת סוג המוצר המוזמן וכיו"ב, והלקוח יישא באחריות מלאה לנזק שייגרם לחברה בגין כך. 
  3. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן אינן אחראיות בכל הקשור לעיכובים ו/או בגין חברת השילוח שהנה צד שלישי שאינו קשור אליהן, ובכלל זה לעניין עיכובים ו/או תקלות באספקת המשלוח שאינם בשליטתה ושמקורם בלקוח ו/או בחברת השילוח, עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות וכיו"ב. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המשלוח. 
  4. כל התכנים והשירותים באתר מסופקים "כמו שהם" ("AS IS") והחברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן אינן מביעות עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא ישאו באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיו"ב בגין השימוש באתר וכן לא יהיו אחראיות לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו ו/או עקב מניעה כלשהי לגשת או להשתמש באתר, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים. 
  5. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר. 
  6. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן לא יישאו בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד. 
  7. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן, לא יישאו בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח, במישרין או בעקיפין, עקב אי-אספקת מוצר שאינו נמצא במלאי, ו/או עקב תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק, ובלבד שתאריך התפוגה כאמור הנו בפרק זמן סביר לאחר יום קבלת המוצר, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של החברה. 
  8. החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן, לא יישאו באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, לא יישאו באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הלקוח ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
  9. התכנים המוצגים באתר האינטרנט הינם כלליים ולא נועדו לתת יעוץ מקצועי. אין בתכנים המוצגים כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנע לרכוש מוצר מסוים או קבוצת מוצרים על ידי החברה ו/או צד שלישי כלשהו. מוצע ללקוח לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר אותו הוא מעונין לרכוש, ובכל מקרה הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין. 
  10. החברה מנהלת ומפעילה את האתר כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. הלקוח מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן, לא יהיו אחראיות לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת התקלה. 
  11. המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן, מיד עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, הנובעים מהפרת תקנון זה ו/או הנובעים ממעשה ו/או מחדל של הלקוח. בנוסף, הלקוח ישפה את הגופים כאמור בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש של הלקוח באתר.
    
 14. שינויים באתר
  1. החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי החברה תהיה רשאית להסיר את האתר מהאינטרנט או איזה מהתכנים ו/או מהשירותים ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.
    
 15. שינויים באתר
  1. תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר כאמור מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר, והם מחליפים כל הסכם קודם אחר בין המשתמש ובין החברה ביחס לשימוש באתר. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות. 
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לחסום חשבון ו/או להפסיק באופן מיידי את שימוש הלקוח באתר, בכל עת בו הפר הלקוח את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע הלקוח שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר ו/או מכל סיבה אחרת שתראה החברה לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרים אלו לא תהיה החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן) ו/או מי מטעם מי מהן, אחראיות לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) ללקוח. כן שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי לקוח ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל. 
  3. המונח "תוכן" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). 
  4. כל הרישומים והתיעוד שייאגרו אצל החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעם מי מהן בקשר עם שימוש הלקוח באתר, ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם ולנכונותם. 
  5. מובהר כי הימנעות מפעולה במקרה או במקרים של הפרה או הפרות של התקנון על ידי הלקוח או לקוחות אחרים, לא תחשב כהסכמה או כוויתור מצד החברה ו/או הקבוצה על זכויות ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים או לגבי מקרים אחרים. 
  6. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה. 
  7. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר. 
  8. אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.