EN | RU
כל האתר עד 40% הנחה / חברי מועדון סבוקלם צוברים נקודות בכל רכישה

כל האתר עד 40% הנחה / חברי מועדון סבוקלם צוברים נקודות בכל רכישהראשי התיבות של המילים Sun Protection Factor זהו המדד הנפוץ ביותר לקביעת רמת ההגנה של תכשירי הגנה משמש. מספר מקדם ההגנה (15, 30, 50 ועוד) קובע כמה זמן ניתן לחשוף את העור לקרני השמש תוך שמירה על מידת סיכון מינימלית מפני כוויות. למעשה, המספר הוא אורך הזמן שבו התכשיר מגן על העור מפני האדמומית (כוויות השמש) הנגרמת מקרינת UVB, בהשוואה לאורך הזמן שבו העור מאדים ללא הגנה. למשל, אם הזמן שלוקח לעור רגיל ללא הגנה להאדים הוא 20 דקות, השימוש בתכשיר עם מקדם הגנה 15 יאריך באופן תיאורטי את משך הזמן עד שהעור יאדים פי 15, כלומר הגנה למשך כ- 5 שעות.